ASYLUNDERSØGELSEN


Hvad er Asylundersøgelsen?

Asylundersøgelsen er et forskningsprojekt, der omhandler gymnasieelevers viden om og holdninger til asylansøgere og asylpolitik i Danmark. Projektet danner baggrund for et speciale på Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

Resultaterne af undersøgelsen er nu tilgængelige. Du finder en opsummering af hovedpunkterne her.

Undersøgelsen blev gennemført af to specialestuderende ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet i vinteren 2012. I alt har 905 elever fra 36 1. års- gymnasieklasser svaret på et anonymt spørgeskema, der kortlægger deres viden om og holdninger til emnet. Indsamlingen foregik fra uge 44 til 48 i alle landets regioner. Derudover har 3 klasser med i alt 80 elever deltaget i pilotundersøgelsen i uge 41.

Hjemmesiden

Internetsiden her er først og fremmest tiltænkt deltagere i spørgeskemaundersøgelsen, der måtte have spørgsmål til eller interesse for projektet. Men også gymnasielærere, forældre og andre med interesse for undersøgelsen kan synes det er værd at orientere sig på siden.

Under de forskellige menupunkter til venstre finder du svar på nogle basale spørgsmål vedrørende undersøgelsen: Hvad er baggrunden for undersøgelsen? Hvilke metoder bruges der? Hvem er de projektansvarlige bag undersøgelsen? Hvordan er klasserne udvalgt? Hvordan foregik opfølgningsundersøgelsen?

Kontakt os

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktinformationer finder du her.

De ansvarshavende bag spørgeskemaundersøgelsen er Maj Rørdam Nielsen og Marianne Rosenkvist fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet, under vejledning af ekstern lektor Flemming Røgilds, der er ekstern lektor og forsker i kulturmøder og migration ved Sociologisk Institut. Du kan læse mere om Flemming Røgilds ved at klikke ind på hans profil her.